Tandarts Niels Pieket

Niels Pieket is in 2017 afgestudeerd aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en sindsdien werkzaam bij TPA locatie IJburg. Tijdens zijn studie heeft hij veel ervaring opgedaan met betrekking tot de digitale tandheelkunde, mede door zijn keuze voor het klinische onderwijs van de restauratieve tandheelkunde. Zijn interesses liggen met name op het gebied van kroon- en brugwerk en esthetiek, waarin hij zich nog verder in wil specialiseren. Hij is verder nog één dag per week verbonden aan de afdeling Orale Implantologie en Prothetiek op ACTA.

Niels is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (KNMT), de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVvRT) en ingeschreven bij het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT). Niels is werkzaam op maandag en dinsdag (Locatie IJburg) (BIG 29922326402).