Simone Bruinsma

Simone heeft in 2017 haar opleiding mondzorgkunde afgerond aan de Hogeschool Inholland/ACTA Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan in verschillende werkgebieden binnen de tandheelkunde. Zo heeft zij stage gelopen in het AMC, bij een kindertandarts en bij verschillende praktijken voor algemene tandheelkunde. De ervaring die Simone tijdens deze diverse stages heeft opgedaan worden nu samengevoegd en met veel plezier toegepast binnen TPA.

Tijdens de behandeling wordt altijd veel tijd genomen en geluisterd naar de patiënt. Simone heeft ook veel ervaring met het behandelen van patiënten met tandartsangst. Tijdens de behandeling wordt hier dan ook veel  rekening mee gehouden en zal er gezorgd worden voor een fijne behandeling.

Simone is werkzaam binnen alle drie de praktijken van TPA: IJburg, Watergraafsmeer en in de Jordaan.