Jessica Jimenez

Jessica Jimenez is in Mexico afgestudeerd als tandarts in 2004. Ze heeft 4 jaar in Haarlem gewerkt en daar heeft ze zich gespecialiseerd in protheses (kunstgebitten) en klikprotheses. Na 10 jaar ervaring in een levendige groepspraktijk met veel specialisaties in Amsterdam Zuidoost heeft ze besloten om onze praktijk te komen versterken.

Met veel plezier behandelt Jessica haar patiënten in alle deelgebieden van de algemene tandheelkunde. Dit betreft onder andere: kunstgebitten, conserverende tandheelkunde, endodontologie, kroon- en brugwerk tot parodontologie. Ze kan goed om met kinderen en angstige patiënten.

Jessica is werkzaam op de praktijk in Watergraafsmeer op maandag en dinsdag. Lid van de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) ingeschreven in het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT). Nascholing en cursussen worden onder andere via deze organisaties gevolgd. (BIG 09100431802