Claudia Werner

Claudia Werner heeft gestudeerd aan de Westfaalse Wilhelms-Universiteit in Muenster (Duitsland) waar zij is afgestudeerd in 2011. Claudia is gepromoveerd in de tandheelkunde.

Zij heeft in verschillende landen gewerkt voordat ze naar Nederland kwam.

Met veel plezier behandelt zij haar patiënten in alle deelgebieden van de algemene tandheelkunde. Ze is erg geïnteresseerd in orthodontie en heeft twee jaren op dit gebied gewerkt. Ze neemt de tijd voor haar patiënten en is goed met kinderen en angstige patiënten.

Claudia is werkzaam op de praktijk in IJburg, lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) en volgt regelmatig bij en nascholing.

BIG 89929015102